فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه درسی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 618

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_025

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در عصر حاضر، فناوری اطلاعات و ارتباطات )فاوا( مهمترین ابزار راهبردی برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای آموزشی و اداری محسوب میشود. به دلیل اهمیت اطلاعات در فرآیند یاددهی یادگیری، فناوری با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی با سرعت چشمگیری در عرصه تعلیم و تربیت در حال توسعه است و نظامهای آموزشی و محیطهای یادگیری را به چالش فرا خوانده است. فناوری اطلاعات رویکرد جدیدی را در حوزه برنامهریزی آموزشی، آموزش، اجرا و ارزشیابی فراهم کرده است و با حذف فاصلههای مکانی و محدودیتهای زمانی به عنوان یک کاتالیزور، بهبود کیفیت تجربه آموزشی را امکانپذیر ساخته و تاثیر زیادی بر تمام بخشهای آموزشی، از جمله برنامه های درسی و فرایند برنامه ریزی درسی گذارده است. در این مقاله کوشش شده است تا با طرح مباحثی در خصوص فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، جایگاه این فناوریها در برنامه درسی و اهمیت تلفیق آن در برنامه درسی مورد بررسی قرار گیرد.

Keywords:

فناوری اطلاعات و ارتباطات , برنامه درسی

Authors

مرجان السادات خلیفه سلطانی

کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

جهانبخش رحمانی

استادیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان