بهسازی خاک رس با الیاف شیشه و بالابردن مقاومت برشی آن مطالعه موردی: خاک رس تبریز –منطقه عینالی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,724

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD04_154

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

مشارکت مناسب الیاف و خاک، مصالح ویژه ای را ایجاد می نماید که دارای خواصی متفاومت و غالبا متمایز با خواص اجزاء تشکیل دهنده آن بخصوص در کشش می باشد. با آگاهی از خواص و رفتار خاک های ریزدانه که خاک های مناسبی جهت احداث انواع سازه نمی باشد، لزوم اصلاح آنها همواره مطرح می باشد.در این تحقیق نمونه خاک رس منطقه عینالی تبریز با الیاف مصنوعی شیشه ، تحت رطوبت بهینه و حداکثر دانسیته خشک به دست آمده از آزمایش تراکم استاندارد ، با استفاده از آزمایش برش مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد با افزایش درصد الیاف به خاک رس،زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک افزایش می یابد.ولی افزایش درصد الیاف تا75% درصد وزنی خاک،باعث افزایش پارامترهای مقاومت برشی خاک می شود و بیشتر از آن میزان، تاثیر منفی بر مقاومت دارد و باعث کاهش پارامتر های مقاومت برشی خاک می شود.

Authors

حبیب رضایی

گروه عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، واحد علوم و تحقیقات تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

محمد حسین امین فر

دانشیار گروه عمران ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران