مدیریت زنجیره تامین پایدار در کشاورزی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,433

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF06_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

جهانی شدن و رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای محصولات و کاهش منابع منجر به افزایش اجرای استراتژی های موثر برای بهبود عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در زنجیره ی تامین شده است. مدیریت زنجیره تامین نقش مهمی در روند جریان مواد خام به مرحله فرآوری و رسیدن محصول آماده به دست مصرف کننده دارد. مدیریت زنجیره تامین پایدار نه تنها زنجیره های تامین داخلی بلکه زنجیره های تامین جهانی را نیز شامل می شود و مهم ترین هدف آن تمرکز بر مسایل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. در نتیجه رویکرد خط پایین سه گانه کارایی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد. در واقع مدیریت زنجیره تامین روشی است که موجب افزایش عملکرد و کارایی کل زنجیره تامین می شود. در سال های اخیر مطالعات بسیاری در حوزه مدیریت رنجیره تامین پایدار صورت گرفته است که تعداد کمی از آن ها در زمینه کشاورزی بوده اند. بنابراین با توجه به نقش مهم کشاورزی بر عملکردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، بررسی زنجیره تامین پایدار تولیدات در این بخش ضروری است که بایستی بیشتر مورد توجه محققان قرار گیرد.

Keywords:

پایداری , خط پایین سه گانه , مدیریت زنجیره تامین پایدار , کشاورزی

Authors

طلایه کلهر

کارشناس ارشد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

محمد شریفی

عضو هییت علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران