CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نیازهای یادگیری بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان در سال 1392

عنوان مقاله: بررسی نیازهای یادگیری بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: JR_JDN-4-2_008
منتشر شده در شماره 2 دوره 4 فصل بهار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

شایسته صالحی - دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران.
منصور سیاوش دستجردی - فوق تخصص غدد و متابولیسم ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران.
مهرنوش موحدی - کارشناسی ارشد آموزش پرستاری اصفهان بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: زخم پای دیابتی از عوارض جدی دیابت به شمار می آید و در مواردی می تواند به قطع عضو اندام تحتانی بیانجامد.آموزش می تواند ازعوارض دیابت از جمله زخم پای دیابتی پیشگیری نماید .بررسی حیطه های سه گانه آموزشی ( شناختی،عملکردی و عاطفی) می تواند راهکار مناسبی جهت برنامه ریزی صحیح آموزشی در واحد های بستری ارایه دهد.مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی و تحلیلی و تک مرحله ای بین 60 بیمار مبتلا به زخم پای دیابتی 30)مرد و 30زن) بستری در بیمارستان نور و علی اصغر(ع) شهر اصفهان انجام شد اطلاعات از طریق پرسشنامه در حیطه شناختی و عملکردی و عاطفی بررسی شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و آنالیز واریانس با استفاده از spss نسخه 20 انجام شد.یافتهها: بررسی ها نشان داد هر دو جنس نیاز های آموزشی یکسانی در حیطه عملکردی و شناختی دارند(.(p> 0/05 اما در حیطه عاطفی نگرانی و ناامیدی از آینده بیماری، در زنان بیشتر مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضرکه جهت تعیین نیازهای یادگیری در حیطه های سه گانه یادگیری در جهت برنامه ریزی آموزشی انجام شده، نشان داد که باید نیازهای یادگیری در هر سه حیطه شناختی و عملکردی وبا تاکید بیشتر بر حیطه عاطفی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با توجه به تعیین نیازهای آموزشی به ارایه طرح آموزشی مناسب و کاربردی اقدام ورزید.

کلمات کلیدی:
زخم پای دیابتی، حیطه های یادگیری ، دیابت، خودمراقبتی، آموزش بیمار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/705289/