محاسبه هزینۀ یک سیستم موجودی در زنجیره عرضه دو سطحی با فروش از دست رفته

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,708

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC02_026

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1388

Abstract:

در این مقاله یک مدل زنجیره عرضه دو سطحی که شامل یک انبار مرکزی و چند خرده فروشی است و فرآیند ورود مشتریان به هر خرده فروشی یک فرآیند پواسون است مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم تمام انبارهاه از خط مشی موجودی پایه استفاده می کنند. هزینه این سیستم قبلا با این فرض که مدت حمل کالا از انبار مرکزی به خرده فروشی ثابت است محاسبه شده است. در این مقاله شرایط واقعی تری که بیان می دارد مدت های فوق متغییرهای تصادفی با توزیع های اختیاری هستند در نظر گرفته شده است. آنگاه با استفاده از مفاهیم تئوری صف روشی برای محاسبه هزینه این سیستم ارایه شده است.

Keywords:

زنجیره عرضه , مدل موجودی دو سطحی , سیاست موجودی پایه

Authors

رسول حجی

استاد دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

حامد طیبی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع