مدل سازی و تحلیل نرم افزاری کوره های واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمى شهید نورى به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش تلفات حرارتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 518

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OIL-12-132_001

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1397

Abstract:

با نظر به اهمیت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در تجهیزات مختلف صنعتی به ویژه کوره که به عنوان یکی از اجزای مهم و مصرف کننده انرژی، این تحقیق انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش صنعتی، بررسی راه های مختلف کاهش تلفات حرارتی،افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف انرژی در دو کوره واحد ریفرمینگ شرکت پتروشیمی برزویه می باشد. لذا برای این منظور اقدام به مدل سازی عددی و شبیه سازی نرم افزاری کوره های سری 250واحد ریفورمینگ پرداخته و با تحلیل های متعدد CFD و انتقال حرارت، توزیع دما در سطوح مختلف کوره و لوله های آن در شرایط بهره برداری و عملیاتی بدست آمده است. از طرفی با انجام اندازه گیری دما از سطوح مختلف کوره و کویل های حرارتی، نتایج حل عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با نظر به اهمیت نقش مشعل در کوره های صنعتی در مصرف انرژی،با اندازه گیری و آنالیز گازهای خروجی اقدام به تعیین شرایط بهینه کارکرد مشعل ها در وضعیت های مختلف شده است و برای هر کوره، نتایج نهایی و راه کارهایی جهت بهبود کارایی مشعل ها ارایه شده است

Authors

مهدی حمزه ای

استادیار و پژوهشگر گروه پژوه شهای فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملیصنایع پتروشیمی

ناهید طاهریان

استادیار دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

عبدالمجید خاکسار

دانشجوی دکترا و رییس تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی نوری برزویه