بررسى رفتار رشد دکمه جوش و رفتارشکست نقاط جوش در اتصالات جوشکارى مقاومتى نقطه اى چهار ورق هاى با ضخامت هاى متفاوت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 621

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OIL-12-133_001

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1397

Abstract:

موضوعات و کارهای منتشر شده کمی در مورد رفتار و ساختار نقاط جوش حاصل از جوشکاری مقاومتی نقطه ای وجود دارد. این مقاله به بررسی رشد و خصوصیات شکست نقاط جوش در اتصالات چهار ورقه ای با ضخامت متفاوت 0/7-1/2-1/2-0/9 میلی متر تهیه شده از فولاد کم کربن می پردازد. اتلاف حرارت از طریق الکترود سرد شده با آب، مانع از نفوذ قطر دکمه جوش به فصل مشترک ورق نازک/ ضخیم می گردد. افزایش تولید حرارت منجر به انتقال مکانیزم اتصال، از جوشکاری حالت جامد، به جوشکاری ذوبی در فصل مشترک ورق نازک/ ضخیم می گردد. افزایش جریان جوشکاری بیشتر از حد بحرانی باعث تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به شکست حالت کندگی و منجر به بهبود جذب انرژی در اتصالات می گردد. اندازه منطقه ذوب در طول فصل مشترک ورق/ ورق میانی، مهمترین عامل برای کنترل خواص مکانیکی نقاط جوش مقاومتی می باشد

Keywords:

جوشکاری مقاومتی نقطه ای , چهار ورقه ای , ساختار چند ورقه ای , رشد دکمه جوش , شکست

Authors

حسن ایزدی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد، گرایش جوشکاری، شرکت ایران خودرو، معاونت کیفیت

سید پیروز هویدا مرعشی

استادیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد

مسعود علیزاده شمس آبادی

دانشجوی دکتری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مواد