مروری بر گیاه پالایی و مکانیسم های مربوطه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 605

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

امروزه همراه با افزایش جمعیت و توسعه سریع تکنولوژی، نگرانیها و مشکلات محیطی نظیر آلودگی آب، هوا و خاک بوجود آمده است. ازاینرو، جستجو برای کاهش اثرات توسعه بر محیط زیست از سوی محققان و مسیولین ضروری به نظر میرسد. در بین تکنولوژیهای موجود، گیاه پالایی به عنوان روشی کارآمد، دوستدار محیط زیست و ارزان است که در آن جذب و جمعآوری آلایندهها در بافتهای قابل برداشت گیاهی صورت میگیرد. در این روش آلاینده توسط مکانسیم هایی نظیر ریزوفیلتراسیون، تثبیت گیاهی، تجزیه ریزوسفری، تبخیر گیاهی و استخراج گیاهی از اکوسیستم آبی و خاکی جدا میشود. گیاهان زیادی به منظور گیاه پالایی توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است. تواناییهای ذاتی در سازگاری با محیط و شرایط اقیلمی نفش تعیین کننده ایی در گیاه پالایی دارد

Authors

شیما خشیج

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

هوشیار حسینی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران