اقتصاد سیاسی نظام ارزی کشورهای نفتی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 486

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی در کشورهای تولید کننده نفت پرداخته شده است. نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی عبارتند از انتخاب منطقه بهینه ارزی، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی که در این مطالعه به بررسی این موضوع از منظر نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. متغیرهای مورد استفاده، ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد که در بازه زمانی 1974 تا 2011 در نمونه انتخابی از 31 کشور تولید کننده نفت با بیشترین میزان تولید با استفاده از مدل پنل لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این مصالعه حاکی از اهمیت ساختار سیاسی، رانت نفتی، ایدیولوژی دولت و اندازه اقتصاد در تعیین نظام ارزی در نمونه مورد بررسی است. بدین ترتیب که هرچه سیاسی دمکراتیک تر، ایدیولوژی دولت چپ گرایانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور افزایش می یابد و هرچه رانت نفتی و در درجه وابستگی به درآمد نفت بیشتر باشد گرایش به نظام ارزی ثابت افزایش می یابد.

Authors

سیدپیمان اسدی

کارشناس ارشد ا قتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

جاوید بهرامی

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی