مروری بر اثر سیکل های تر و خشک شدگی بر روی خواص مکانیکی خاک های غیر اشباع

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 764

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_0101

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

در مکانیک خاک کلاسیک با در نظر گرفتن دو حالت کاملا اشباع و یا کاملا خشک برای خاک، به حل مسایل مکانیک خاک و مهندسی پی پرداخته می شود. با این حال قسمتی از خاک های تشکیل دهنده زمین را خاک های غیر اشباع تشکیل می دهند که شامل سه فاز هوا، آب و دانه های جامد هستند که بررسی مسایل مربوط به این نوع خاک ها در حیطه مکانیک خاک کلاسیک نمی گنجد. به این منظور، مکانیک خاک های غیراشباع با فرض وجود همزمان آب و هوا، به تفسیر مسایل در این زمینه می پردازد. یکی از مسایل با اهمیت در بررسی خاک ها در حالت غیر اشباع منحنی مشخصه خاک آب می باشد که شامل دو مسیر ترشدگی و خشک شدگی می شود. این دو مسیر می تواند نمایانگر فرآیندهای تبخیر و بارش در خاک های غیر اشباع باشند. در این مقاله مروری بر اثری که این سیکل های تر و خشک شدگی بر پارامترهای مکانیکی خاک های غیر اشباع می گذارد، انجام شده است.

Keywords:

غیر اشباع , منحنی مشخصه خاک آب , بازه تر و خشک شدگی , پارامترهای مکانیکی خاک

Authors

نگین ضیایی

دانشجوی ارشد ژیوتکنیک دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

عضو هییت علمی گروه ژیوتکنیک دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

علی پیرجلیلی

دانشجوی ارشد ژیوتکنیک دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس