بررسی اثر تغییر الگوی استفاده از انکراژ و مقدار سربار با روش NATM در خاک رسی بر نشست سطحی با استفاده از مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 513

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICEAUD01_1152

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و نیاز به ساخت زیر بناهایی برای حمل و نقل سریع و راحت ساخت تونل بیش از پیش مورد توجه می باشد. ساخت تونل در مناطق شهری از زیر ساختمان های متعددی عبور میکند و حفر تونل باعث ایجاد نشست هایی در سطح زمین می شود که این مقادیر باید کنترل شده باشد تا به سازه ها آسیبی وارد نشود، هدف این تحقیق بدست آوردن این نشست ها از طریق مدل سازی و راهکاری برای کاهش آن می باشد. امروزه برای آنالیز و طراحی تونل ها از روش های متعددی استفاده می شود که معمولا برای تونل هایی که در زمین های ریزدانه اجرا می شوند، بهترین روش استفاده از روش های عددی است. بررسی اثرات حفاری بر توزیع تنش ها در اطراف تونل ها و همچنین بررسی نشست های سطحی نیز در زمین های ریزدانه مسیله مهمی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با مدل سازی تونل با مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده با استفاده از نرم افزار المان محدود FLAC 2D می باشد، همچنین در این مدل سازی حفاری به روش NATM بوده که در این روش مراحل حفاری هم از نظر زمان و هم از نظر ابعاد بایستی کوتاه باشد. نتایج مدل سازی با مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده انجام شده است. پس از بررسی های صورت گرفته، مدل رفتاری کم کلی اصلاح شده نتایج سازگاری را با مقادیر اندازه گیری شده در واقعیت نشان داد، همچنین در ادامه نیز با استفاده از تحلیل پارامتریک بر روی تغییر مقدار سربار و در نهایت استفاده از انکراژ در تاج تونل و مقایسه تغییر مقادیر نشست وابسته به این پارامترها پرداخته شده است.

Authors

حمیدرضا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژیوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس

نگین ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ژیوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار گروه ژیوتکنیک دانشگاه تربیت مدرس