روش های مدیریت پسماندهای کشاورزی: مروری بر دستاوردها وفرصت ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 439

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF04_221

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

روند رو به رشد جمعیت و صنعتی شدن منجر به تولید ضایعات کشاورزی می شود. استفاده از ضایعات کشاورزی و تبدیل آنها به موادبا ارزش باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود وضعیت اقتصادی می شود. مدیریت نادرست پسماند باعث هدر رفتن منابع با ارزش زیست توده می شود. پسماندهای کشاورزی سرشار از نیتروژن، فسفر، پتاسیم و مواد آلی است که برای بهبود مواد مغذی خاک از آنها استفاده می شود. تولید سوخت های زیستی ( بیوگاز، بیواتانول)، تولید کمپوست و تولید الکتریسیته از کاربردهای مهم پسماندهای کشاورزی است. در این مطالعه روشهای مختلف مدیریت ضایعات کشاورزی و دامپروری بررسی میشود

Authors

محمد شریفی

عضو هییت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

طلایه کلهر

کارشناس ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران