مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی ورق فلزی به وسیله ربات

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 459

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICME14_108

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

شکلدهی تدریجی ورق های فلزی یک روش جدید و مناسب برای تولید قطعات با تعداد پایین است. برای ساخت قطعاتی که به روشهای شکلدهی تولید میشوند حتی قطعات اولیه و قطعات تکی، عموما0 نیاز به ساخت قالب میباشد که کاری پرهزینه و زمان گیر است. فرآیند شکلدهی تدریجی ورق به علت عدم نیاز به قالب، کنترل و انعطاف پذیری بالا، مزیتهای زیادی بخصوص در تولید کم و دستهای داشته و میتواند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از ربات صنعتی 5 درجه آزادی اقدام به شکلدهی قطعه مخروط ناقص آلومینیومی شد. مسیر حرکت ابزار به وسیله برنامه نویسی درکنترلر برای ربات تعریف شده است. اثر پارامترهای فرآیند مانند نرخ پیشروی، نرخ پایین روی ابزار و اصطکاک بین ورق و ابزار بر روی شکل پذیری بررسی شد. نتایج نشان میدهد نرخ پیشروی کم و گام پایین روی ابزار اندک شکل پذیری بهبود مییابد.

Keywords:

شکل دهی تدریجی ورق , شکل پذیری , ربات , آلومینیوم AL1050

Authors

حمید کریمیان

بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک

خلیل خلیلی

ایران، بیرجند، انتهای بلوار دانشگاه پردیس دانشگاه بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، صندوق پستی: ۹۷۱۷۵ / ۶۱۵ ، استاد

سیدمحمدحسین سیدکاشی

بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، استادیار