فناوری گرواسیس پیشنهادی برای شرکت های دانش بنیان منابع طبیعی به منظورتوسعه جنگل های دست کاشت مطالعه موردی: مناطق ساحلی مکران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 466

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KOOCDI01_071

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

بنا به تاکید رهبر انقلاب، سواحل مکران، عقبه منطقه خلیج فارس در برابر دشمنان فرا منطقه ای ایران به حساب میآید لذا توجه مقام معظم رهبری به این مناطق میطلبد که اقدامات ویژهای در راستای شکوفایی همه جانبه در این سواحل رخ دهد. شرکتها و موسسات دانش بنیان بااهداف علمی و اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیق در حوزه فناوری های برتر تشکیل میشود. جنگلها زیستگاههای مهم جهان هستند که حدود یک سوم سطح خشکیهای زمین را اشغال میکنند در این تحقیق به نقش شرکتهای مذکور در توسعه جنگلهای دست کاشت با معرفی فناوری گراوسیس پرداخته شده است. این فناوری چهار رکن دارد، انتخاب گونه درخت متناسب با شرایط آب و هوایی، استفاده از قارچ مایکوریزا در خاک محل کاشت نهال، سوم عدم دستکاری و تخریب ساختار مویرگی خاک و استفاده از سامانه واتر باکس است. واترباکس سامانهای است که آن را روی نهال گذاشته و پس از آبیاری نهال، حدود 15 لیتر آب در مخزن واترباکس میریزند و از آن پس در مدت یک سالی که این ظرف روی نهال خواهد ماند هیچ آبیاری انجام نخواهد شد و در حقیقت آب موجود در واتر باکس از طریق فتیله و بهصورت نم در اطراف نهال توزیع شده و به هیچ وجه تبخیر نمیشود.

Keywords:

شرکت های دانش بنیان – سواحل مکران – جنگل های دست کاشت - گرواسیس

Authors

علی بازند

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، کارشناس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان کنارک و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز چابهار، استان سیستان و بلوچستان، ایران.

وحید پورمرتضی

کارشناس ارشد بیابانزدایی، کارشناس بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان، ایران.

احمد حشمت نژاد

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، رییس روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان، ایران.