تاثیرارزش افزوده حمل و نقل هوایی برتولید ناخالص داخلی کشور ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 241

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_524

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

از آنجاییکه رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب می شود. بررسی تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی که بتواند به رشد و توسعه اقتصادی هرچه بیشتر کشورکمک نمایند می بایست در دستور کار قرار گیرد. لذا بررسی چگونگی تاثیراتی که ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی بر رشد اقتصادی می گذارد از اهمیت ویژه ایی برخوردار خواهد بود. در این راستا هدف اصلی از این پژوهش، تاثیر ارزش افزده بخش حمل و نقل هوایی بر رشد اقتصادی در کشور ایران برای دوره زمانی1393-1357 با استفاده از آزمون خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) می باشد. نتایج تجربی ما نشان از وجود رابطه هم جمعی بین متغیرهای مورد بررسی است. علاوه بر این، وجود رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین تمامی متغیرهای مدل تایید گردید. همچنین یافته های ما نشان داد از آنجاییکه اثر حمل و نقل هوایی بر رشد اقتصادی ایران تاثیر گذار است. سیاست هایی که منجر به افزایش ظرفیت ها و بهبود کیفیت این بخش شود می تواند به ارتقای رشد اقتصادی کمک شایانی نماید

Keywords:

رشد اقتصادی , حمل و نقل هوایی , ARDL , ایران

Authors

وریا رحمانی

کارشناسی ارشددانشکده اقتصادوحسابداری دانشگاه آزادتهران جنوب ایران