نقدو بررسی آراء تفسیری مفسران در مورد آیه ی 24 سوره ی یوسف با تاکید بر تفسیر سید مرتضی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 607

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NAHC01_034

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

Abstract:

قرآن دریای عمیقی از معارف است که برنامه ای کامل برای زندگی است، پس جا دارد که ما بیشتر روی آن تامل کنیم و از ایندریای عمیق و ژرف استفاده کامل و وافی کنیم، یکی از آیه هایی که مستحق دقت بیشتر و توجه وافی است آیه ی 24 سوره توبه استکه میان مفسرین بزرگ اختلاف وجود دارد تا جایی که برخی به اشتباه رفته اند و عمت حضرت یوسف را به گونه ای زیر سوال بردهاند. که عمده دلیل این گروه که باعث به خطا رفتن آنها می شود دو دلیل است که هر دو را ذکر و مورد بررسی قرار خواهیم داد وبه ایننتیجه می رسیم که نظر این گروه از مفسرین و علماء جایی ندارد و با توجه به دلیل عقلی قاطع باید گفت که از حضرت یوسف علیهالسلام هیچ گناهى نه صغیره و نه کایره سر نزد.در تحقیق زیر ابتدا نظر مرحوم سید مرتضی در مورد آیه و عمت حضرت یوسف علیه السلام اورده شده و سپس مهم ترینو رایج ترین تفسیرهای شیعه و سنی به ترتیب نظرات موافق با نظر سید مرتضی و بعد ار آن نظرات مخالف با نظر سید مرتضی راحول آیه مذکور آوردیم و اشکالاتی را که شده است را با استفاده از بیانات گوهر بار تفسیر المیزان بیان و از همان تفسیر گرانقدر جوابدادیم.

Authors

رضا هیزجی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

رحمان عشریه

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم