بررسی تجربی و عددی ایجاد دانه سرگردان در فرآیند رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 445

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-28-2_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

جوان هزنی دانه های سرگردان در فرآیند رشد ت کبلور به روش بریجمن در سرعت رشد 3، 5 و 7 میل یمتر بر دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان دهنده کاهش گرادیان دمایی در اثر افزایش سرعت حرکت نمونه از کوره و جوانه زنی دانه های سرگردان در جلوی جبهه رشد دانه های ستونی است. بررسی های عملی رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل نشان داد که سرعت رشد 3 میلی متر بر دقیقه منجر به ایجاد ساختار تک بلور با جهت بلوری نزدیک به < 001 > در راستای خروج حرارت می شود. در سرعت های رشد بیش از 3 میلی متر بر دقیقه، جوانه زنی دانه هم محور رخ می دهد.

Authors

محسن قنبری حقیقی

دانشجوی دکترا، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید شبستری

استاد، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا ابوطالبی

استاد، قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام بالا، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران