نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 758

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPL-1-2_008

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1397

Abstract:

بررسی تمام ابعاد و جوانب حق و تکلیف، خود به تنهایی مجالی وسیع می طلبد. خاصه آنکه درصدد بررسی تطبیقی دو عنوان نیز بوده و به علاوه که در دو حوزه حقوق گستردهی اسلام و حقوق نوین و پر چالش بشر، از تلازم و تضایف آنها سخن به میان آوریم. با این حال، در این مقاله، سعی بر آن است تا با تعیین حدود معنای حق در لغت و اصطلاح، این نتیجه حاصل شود که بسیاری از حقوق مطرح شده در مباحث حقوق بشر، از نوع جوازهای حکمی در حقوق اسلام به شمار می رود. میتوان ادعا کرد حق از آثار حکم به شمار می رود و باید این گوناگونی را در انواع حکم جستجو کرد. از دقت در نظریات ارایه شده در حوزه حق و تکلیف در این نوشتارکه هر کدام پارهای از واقعیت را به همراه دارد، می توان به این نتیجه رسید که بین حق و تکلیف همواره تلازم وجود دارد.

Authors

حامد رستمی نجف آبادی

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی

حبیب صادقی

دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه (نویسنده مسیول)

وحید زارع

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران