نگرشی به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد اقتصادی و تأمین مالی کشورهای در حال توسعه ( مطالعه موردی : ایران )

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,284

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE01_011

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1388

Abstract:

اگر برنامه و هدف اصلی توسعه را در هر کشور، غلبه بر مشکلاتی مانند: فقر پایدار، کمبود آزادی های سیاسی و بنیادین و تهدیدات اجتماعی، نادیده گرفتن نیازهای اساسی و اولیه جوامع عقب مانده، و عدم ثبات اقتصادی، در نظر بگیریم، وسعت دامنه عملکرد و دشواری تعریف توسعه قابل تصورخواهد بود یکی از ارکان مهم توسعه، توسعه اقتصادی می باشد که می توان آن را بطور خلاصه، افزایش تولید خالص ملی و شاخص صنعتی شدن هر کشور تعریف نمود. در این مقاله سعی بر این است که، توسعه اقتصادی و تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش و گسترش آن، با عنایت به تجربه کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. پایین بودن سطح پس انداز ملی و افزایش جمعیت (در نتیجه افزایش مصرف داخلی) ، کشورهای در حال توسعه را برای تأمین مالی و سرمایه لازم جهت انجام برنامه های گسترده توسعه، به چالش بزرگی کشانده اند. در این میان سرمایه گذاری خارجی و مشارکت خارجیان، روش صحیح و مناسبی جهت تأمین سرمایه لازم می باشد. امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطۀ عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند علاوه بر این سرمایه گذاران خارجی بویژه شرکتهای فراملیتی برای ارتقای سطح رقابت پذیری و کسب سود بیشتر، علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار شده اند. عملیات فراملیتی ها همچنین می تواند بر رشد و توسعه اقتصاد، اجتماعی، سیاسی کشورهای میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثیر گذارد که این مسئله از نظر دولتهای میزبان اهمیت زیادی دارد طیف این متغیرها بسیار گسترده تر می باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت، تراز پرداخت، ساختار صنعتی، تحرک اجتماعی و سیاسی و .. که هر کدام به نوبه خود دارای پیچیدگی ها ی خاصی می باشد.

Keywords:

توسعه اقتصادی , تأمین مالی , سرمایه گذاری مستقیم خارجی , کشورهای در حال توسعه

Authors

محمد پیری

دانشجوی سال دوم مقطع دکترا در رشته اقتصاد - دانشگاه پونا - هندوستان