بررسی موانع تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,502

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE01_022

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1388

Abstract:

امروزه مسأله تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است که هر شرکتی به نحوی با آن روبه رو است. یکی از مهمترین منبع شرکتها جهت تأمین مالی انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام می باشد، که بازار سرمایه مکانی مناسب برای این امر تلقی می گردد. گسترش و توسعه این بازار می تواند نقش عمده ای را در توسعه صنعتی کشور ایفا نماید. نقش بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازارسرمایه جهت دادو ستد این نوع اوراق بهادار در خور توجه است. از سوی دیگر، در مدیریت مالی فرضیه بازار کارا، توجه و حمایت زیادی را به خود جلب نموده است در این راستا در طی سالیان اخیر، این فرضیه به عنوان یکی از موضوعاتی است که در مدیریت مالی تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است نقش اصلی بورس اوراق بهادار جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود، اما این امر مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است به طوری که عدم کارایی بازار منجر به این امر می شود که شرکتها د رمساله تأمین مالی با مشکلاتی مواجه شوند. در این راستا هدف این پژوهش، بررسی موانع تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه می باشد. بنابراین با به کارگیری تکنیکهای نوین مدیریتی به اولویت بندی موانع مذکور جهت بهبود سیستم تأمین مالی شرکت ها و رفع ان موانع بپردازد. روش تحقیقی، توصیفی - پیمایشی بوده وروش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای - میدانی می باشد. بدین ترتیب، نخست با به کارگیری نظرات خبرگان وو کارشناسان با استفاده از تکنیک دلفی، 36 مانع فرعی شناسایی و در پنج گروه دسته بندی گردید. در نهایت؛ این موانع با استفاده از روشهای آماری و تکنیکهای MADM مورد رتبه بندی قرار گرفت نتایج به کارگیری تکنیکهای MADM نظیر TOPSIS, AHP حاکی از آن است که از بین موانع کلی پنج گانه، موانع «ساختاری بازار» بیشترین تأثیر بر تأمین مالی شرکتها دارا است. همچنین در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقاء سیستم تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده است.

Keywords:

تأمین مالی , کارایی بازار سرمایه , تکنیک MADM , بورس اوراق بهادار تهران

Authors

داریوش فرید

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

غلامرضا بردبار

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

حسین منصوری

کارشناس ارشد مدیریت و دانش آموخته دانشگاه یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بهزاد، مهدی. (1376). نقت شر کت‌های سرمایه‌گذاری دز کارایی _ ...
 • نصراللهی، زهرا. (1383). آزمون کارایی بازار سر مایه در یورس ...
 • I3] جهانخانی. علی و عبد ه تبر یز تی. _ ...
 • جهان‌گیر اردی. ولی. (1380). بر ن می تارایی بازار سرمایه ...
 • قلیزاده. محمد حسمن. (1383). طراحی مدل رتبه‌بندی شر کت‌های یپذیر ...
 • I6] اسلامی بد گلی. غلامر ضا؛ صاد قی باطانی. عبدالحسین. ...
 • فدایی‌نژاد. محمد اسماعیل. (1373). بررسی کارایی بازار سرمایه _ اوراق ...
 • شاه علیزاده، _ تآلیف: چار لز پارکر، جونز. (1380). مدیریت ...
 • حق خواء. ملیحه. (1383). ارزیابی قیمت سهام شر کتهای پذیرفته ...
 • Agraval. D.. Pathak. Y. (2006). EFFICITNT N/^RKET THEORY: _ STUI)Y ...
 • Wai, I].T. and Patrick. H1.TI. (1973). _ Hqnd _ _ ...
 • Stiglita. J. _ (1994) The Role of the _ _ ...
 • بررسی موانع تامین‌مالی شرکت‌های‌پذیرفنه شد _ در بورس‌اوراق‌بهادار تهران... 581 ...
 • Hsiao. J. L. (1996). Thc Shanghu _ NIurkct: Test _ ...
 • M(obarek. A.. _ K. (2()((0). 7V eak-forn _ efficiencز _ ...
 • 81kholify. _ (2000). The Saudi، Nrabi:n Stock M1arket: EIicicnt _ ...
 • K:vussan. _ G.. Dockcry. T.. ((0). A nvultivariale tعcst _ ...
 • Onuur. A. _ (2004). Testing W c:k- Forn Efficiency of ...
 • Georgc J. N1.. Worthington, A. C. (2007). An empirical nntc ...
 • اصعغر پور، _ جواد (1383). تصمیم گیری چند معیاره. چاپ ...
 • آذر، عادل و ر جب-زاده، علی (1381). تصمبم‌گیری کاربردی. تهران: ...
 • I7] Noustafa, N1. _ (2004). _ _ 7 eak-Forn EIIiciency ...
 • I9] Loc, T. ID. (2006). Equiisation and Stck-M1ark1 Devclopmcnt: thnc ...
 • Dimsn. E.. NIu$sav ian. N. (1998). _ brief history of ...
 • Fama. E. F. (1965). The behavior of stock narket prices. ...
 • Jensen. M. C. (1978). S, otne Anomalos Evidence Regarding N1ark=t ...
 • Nalkicl, B. (1992). _ narket hypothesis. Nevv Palgrave Dictionary of ...
 • TI _ _ Allan and Clive W. J. GRANGTK. (200)4). ...
 • _ T.. Serdar. K. (20Q8). _ _ _ _ _ ...
 • Brovn. R. T., Easton, S. /A. (1989). W eak Forn ...
 • Rro, D. N.. Shankaraiah. K. (2003). Stock Market F.fficiency and ...
 • Brux. J.. Carvallho, E.. Duckett. _ (2()03). Testing _ F.f[icicncy ...
 • Cora!. A., Wickremia singhe. _ (2005). 'HE L:FF 1CIENCY ()F ...
 • Sinons. D.. Laryca, S. _ (200)6). Thc Efficiency of Sclecled ...
 • Squalli. J. (2006). A I_ n-paramnctric _ _ cfficicncy in ...
 • Bae., K.H.. Bailey. W. and Nao. C.X. (2006) Stock marke1 ...
 • L agoarde-S _ T. and Lucey. B.N. (2007) Etficicncy _ ...
 • Griffin, J. N.. Kelly, _ J.. Nardari. F. (2007b). Measuring ...
 • Lim. K. 1.. Robert, D.. Drouks. (2007). _ S S ...
 • نمایش کامل مراجع