ارزیابی بیوشیمیایی توده های مختلف ترخون Artemisia dracunculus جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 400

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI09_404

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

ترخون Artemisia dracunculus گیاهی استپایا، بومی کوهستان های سرد اروپا و آمریکا و مناطق مختلف روسیه و سیبری میباشد که به خاطر وجود ترکیبات دارویی نظیر درصد استراگول، اوسیمن، فلاندرن، متیل کاویاکول، پارامتوکسی سینامیک آلدهید (ماده تلخ)، آرتمدینول، فلاونوییدها شامل روتین و کورستین -3 گلوکوگالاکتوزید نقش مهمی در صنایع دارویی ایفا میکند. از این رو جهت ارزیابی بیوشیمیایی ترخون از نقاط مختلف کشور با محوریت استان کرمان که به صورت تجاری کشت و کار میشود توده های ترخون جمع اوری شده و یکسری ترکیبات نظیر مقدار فنل کل، قندهای محلول، پروتیین کل وبازده اسانس بر اساس طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج نشان داد نتایج جدول تجزیه واریانس داده ها که پارامترهای بیوشیمیایی نظیر بازده اسانس فنل کل، قندهای محلول و پروتیین کل توده های مختلف ترخون در سطح احتمال یک دصد معنی دار گردید. به طوری که نتایج مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که بیشترین مقدار بازده اسانس فنل کل، قندهای محلول و پروتیین کل در توده ترخون جمع آوری شده از منطقه تهران مشاهده گردید و کمترین مقدار این پارامترها در ترخون های جمع آوری شده از منطقه بافت بدست آمد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق ترخون جمع اوری شده از بازده اسانس بهتری برای توسعه ترخون میباشد.

Authors

علی نیکپور شریف آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

محمدرضا پیر مرادی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

حمیدرضا کریمی

دانشیار گروه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان