تحلیل استاتیکی میکروتیر دولایه تحت بار الکتروالاستیک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 531

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF03_026

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

در پژوهش حاضر رفتار استاتیکی یک میکروتیر دولایه تحت تحریک الکترواستاتیک بررسی شده است. با در نظر گرفتن میدان جابجایی اولر- برنولی برای میکروتیر دولایه، کرنش ها و تنش ها در لایه های 1 و 2 بدست آمده است. با توجه به اثر میدان حاشیه ای و توزیع بار الکترواستاتیکی وارد بر میکروتیر، معادله حرکت میکروتیر دولایه با شرایط مرزی استخراج شده است. سپس معادله حرکت بی بعد شده و خیز استاتیکی با استفاده از یک الگوریتم تکرار محاسبه شده و ناپایداری کششی نیز بررسی شده است

Authors

مهدی جلیلیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه فنی و مهندسی

مسعود رهایی فرد

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان