بررسی رفتار برشی خاک های ماسه ای بهسازی شده با الیاف FRP در دستگاه سه محوری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 527

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IHC16_385

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

در سال های اخیر بهسازی خاک ها به دلیل سست بودن خاک بستر سدها و سازه های بزرگ به دلیل افزایش ساخت و ساز و محدود شدن زمین های مناسب مورد توجه قرار گرفته است. خاک های موجود در محل اکثرا برای ساخت و ساز به خصوص سد ها و سازه های بزرگ مناسب نمی باشند، بنابراین باید تغییراتی در راستای بهسازی خاک صورت گیرد. ساخت سد ها و سایر سازه ها در مهندسی عمران بر روی خاک ضعیف بسیار خطرناک است چرا که خاک مستعد نشست های دیفرانسیلی در اثر مقاومت برشی کم و تراکم پذیری بالا می باشد. علاوه بر این پایداری و افزایش مقاومت برشی خاک های استفاده شده در سازه ی سد های خاکی نیز اهمیت به سزایی دارد. از این رو لازم است که خواص مقاومتی خاک نظیر ظرفیت باربری و مقاومت برشی (c,ø) خاک بهسازی شود. در این مقاله به بررسی پارامتر های خاک مسلح شده با الیاف پلیمری FRP پرداخته شده است. هدف اصلی بهسازی خاک و بررسی نقش الیاف مسلح کننده بر رفتار برشی خاک است.بدین منظور الیاف FRP با درصد وزنی و اندازه مشخص با خاک مخلوط شده و سپس با درصد رطوبت بهینه به صورت سست تحت آزمایش سه محوری قرار گرفته است که نتایج آزمایش نشان دهنده ی افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک می باشد.

Authors

احد اوریا

دانشیار دانشکده ی فنی و مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی

سید محمد حسین درستکار

گروه مهندسی عمران ، واحد اردبیل ، دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ، ایران