CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و مدیریت خاک در اراضی جزر و مدی آبادان در حاشیه اروند رود

عنوان مقاله: شناسایی و مدیریت خاک در اراضی جزر و مدی آبادان در حاشیه اروند رود
شناسه (COI) مقاله: SSCI15_022
منتشر شده در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

فواد تاجیک - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شهرام اشرفی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
علیرضا حسن اقلی - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
زهرا غفاری - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

خلاصه مقاله:
این پژوهش، طی سال های 94-1393 به منظور شناخت اراضی جزر و مدی منطقه آبادان در نخیلات حاشیه اروندرود بهاجرا درآمد. جایابی 15 سایت تحقیقاتی، تشریح نیمرخ خاک، نمونه برداری از لایه های مختلف و تعیین ویژگی های خاک، بهانجام رسید. نتایج، نشانگر آن بود که خاک های آبادان، همگون و در گروه خاک های Tidalic Gleysols با سه لایه متمایز است.لایه قهوه ای رنگ اول با ضخامت کمتر از 88 cm ، لایه زنده خاک است که در هر پروژه عمرانی و کشاورزی، نیازمند توجه ویژهمی باشد. لایه دوم با ضخامت کمتر از یک متر (به عنوان جایگاه لوله های زهکشی زیرزمینی) حاوی نشانه های شرایطاکسیداسیون و احیای ناشی از نوسان سطح ایستابی است و با وجود ترک های عمودی و وارفتگی در شرایط خیس مشخص میشود. لایه سوم دایما اشباع بوده و شرایط لایه خاکستری یا زیتونی رنگ gley بر آن حاکم است. پیشنهاد می شود با توجه بهنوع و رفتار خاک، با نگاهی جامع، برای هر عملیات عمرانی و کشاورزی در منطقه، حداکثر دقت اعمال گردد.

کلمات کلیدی:
آبادان، لایه بندی خاک، زهکشی، مدیریت اراضی جزر و مدی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/729480/