بررسی مساله کوتاهترین مسیر با پارامترهای غیر قطعی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 679

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICFUZZYS14_095

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

در این مقاله ابتدا یک روش مناسب برای تعیین کوتاهترین مسیر با طول یال های بازه ای مورد بررسی قرار می گیرد که با تعمیم الگوریتم دیکسترا به حل این مساله می پردازد. سپس با در نظر گرفتن طول یال های شبکه بصورت اعداد گسسته فازی یک الگوریتم برای حل مساله کوتاهترین مسیر فازی اریه می گردد که از ترکیب دو روند، یکی برای تعیین طول کوتاهترین مسیر فازی ودیگری برای پیدا کردن بهترین مسیر در شبکه متناظر با طول کوتاهترین مسیر فازی تشکیل شده است. در نهایت برای حل مساله کوتاهترین مسیر فازی یک الگوریتم تکراری ارایه می شود که با توجه به نظراتتصمیم گیرنده گان با انتخاب اندیس رتبه بندی متناسب با مساله، کوتاهترین مسیر فازی را بدست می دهد همچنین این الگوریتم برای گراف ها با وزن یالی منفی نیز قابل به کارگیری است.

Keywords:

مساله کوتاهترین مسیر , مجموعه های گسسته فازی , برنامه ریزی ریاضی فازی , اولویت فازی

Authors

اسماعیل افراشته

دانشجوی دکتری، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

فهیمه باروقی

عضو هیات علمی، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

بهروز علی زاده

عضو هیات علمی، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز