بررسی مدل های مکان یابی میانه فازی روی گراف ها

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 426

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICFUZZYS14_136

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

Abstract:

در این مقاله ابتدا مسیله مکان یابی p- میانه با طول های یالی و وزن های راسی غیر قطعی در نظر گرفته شده و پس از حل مسیله قطعی متناظر، درجه قطعیت جواب آن محاسبه می شود. در ادامه، یک مدل p- میانه با طول های یالی فازی روی یک گراف را در نظر گرفته و نشان داده می شود که تعداد p راس روی گراف وجود دارد که همواره یک جواب بهین برای مسیله است. در آخر، مسیله p- میانه با محدودیت ها و تابع هدف فازی معرفی شده و یک مسیله برنامه ریزی خطی معادل برای آن ارایه می گردد.

Authors

رقیه اعتماد

دانشجوی دکتری، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

بهروز علی زاده

عضو هیات علمی، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

فهیمه باروقی

عضو هیات علمی، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

سمیه بخته

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز