بررسی روش های مقاوم سازی در سازه های بلند 25 ، 35 و 45 طبقه تحت اثر نیروی باد و زلزله

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 470

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF02_079

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

با رشد روزافزون علم و تقاضا جهت ساخت سازه های بلند به علت استفاده بهینه از فضا و برآورده نمودن نیاز زیباشناختی بشر ساخت سازه های بلند اجتناب ناپذیر شده است. از این رو در این تحقیق از سازه های مورد مطالعه برای 3 گروه سازه در ارتفاع مختلف 25 ، 35 و 45 طبقه در سطحی مربعی با طول 60 متر کمک گرفته شده است. جهت مقاوم سازی این سازه ها از روش های لوله ای ( لوله دسته بندی شده )، سیستم لوله داخلی همراه با مهاربازویی و ابر مهاربندها استفاده می گردد. بارگذاری در این سازه ها جهت بررسی اثر باد و زلزله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه جهت مقایسه نتایج به بررسی پدیده لنگی برشی بال و جان، تغییر مکان نسبی جانبی و بررسی اندیس جذب برشی در سه سیستم سازه ای موجود پرداخته شده است. البته بررسی این سازه ها عمدتا برای بارگذاری نیروهای جانبی باد انجام شده است، چون که نیروی غالب در این سیستم ها بار باد بوده و جهت کنترل سازه ای از نیروی زلزله استفاده می گردد. با توجه به مطالب بیان شده در این تحقیق بنابر شرایط متفاوت از جمله لنگی برشی بال و جان و تغییر مکان نسبی جانبی، سیستم لوله دسته بندی شده بهترین سیستم مقاوم سازی سازه در سازه های بلند تا 45 طبقه می باشد. استفاده از ابرمهاربندها با توجه به بهبود عملکرد رفتاری در سازه در شرایطی از جمله لنگی برش بال و جان و تغییر مکان بسیار مناسب تر از سیستم لوله ای دارای مهاربازویی بوده است. البته افزودن مهاربند بر روی سیستم باعث سختی بیشتر لوله خارجی و افزایش درصد جذب برش لوله خارجی می گردد. این نکته حایز اهمیت است که با افزودن مهاربازویی درصد جذب برشی لوله داخلی در طبقات پایین افزایش می یابد.

Keywords:

سازه بلند , لوله دسته بندی شده , لوله داخلی همراه با مهاربازویی , ابر مهاربندها , لنگی برشی , جذب برش , تغییر مکان نسبی جانبی

Authors

علی رضا لوایی

عضو هییت علمی گروه مهندسی عمران، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،

فرهود فرهومند

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد