ارایه راه کار پیشنهادی برای خیابان چهارباغ عباسی اصفهان با رویکرد فن آوری های نوین در طراحی شهری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 338

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF02_198

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

امروزه فن آوری دیجیتالی به چنان مرحله ای رسیده است که امکانات کاملا جدیدی را برای خلق و تجربه هنری پیش رو گذاشته است. انسان همواره از فن آوری استفاده نمود و کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. از طرفی خیابان چهارباغ عباسی از دوران صفویه اهمیت بسیار زیادی در طول تاریخ داشته است و جز استخوان بندی شهر اصفهان محسوب می شود و همچنین به دلیل گذر مترو از زیر این محور حایز اهمیت است. در این پژوهش از روش تحقیق به صورت آمیخته انجام شده است که در ابتدا با استفاده از روش اسنادی و در ادامه با بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید خیابان چهارباغ عباسی پرداخته شده است. که با استفاده از فرآیند نمره دهی ( به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ) به استراتژی های چهارگانه رسیده است. نتیجه این پژوهش این است که این خیابان اگر دارای نقاط ضعف بسیاری است با این حال نقاط فرصت بسیاری را نیز شامل می شود، که راه کارهای پیشنهادی برای خیابان چهارباغ عباسی با توجه به فن آوری های نوین برای هرچه زیباتر شدن این فضا و تحقق بخشیدن یه استراتژی انطباقی می باشد.

Keywords:

طراحی شهری , فن آوری های نوین , فن آوری اطلاعات و ارتباطات , شهر هوشمند

Authors

زیورالسادات بیننده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران

سید محمدرضا خطیبی

دکتری تخصصی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران