مقایسه و بررسی رفتار شمع درجاریز و کوبشی فولادی تحت بارگذاری جانبی سیکلی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 558

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBUCONF01_019

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

با توجه به پیشرفت های روزافزون ساخت و سازهای بزرگ و نیاز دستیابی به خاک با مقاومت مناسب حفر گودهای عمیق با سازه های نگهبان مناسب امری بدیهی است . دیوارهای نگهبان دارای انواع مختلفی مانند دیوارهای دیافراگمی1، سپر کوبی، نیلینگ 2، و شمع می باشند. در این تحقیق مقایسه و بررسی رفتار شمع درجاریز و کوبشی فولادی تحت بارگذاری جانبی سیکلی انجام شده است و با استفاده از نرم افزار Abaqus برای شمع های درجاریز و کوبشی مدل عددی ارایه شده است . در مدل ارایه شده شمع ها درون خاک ماسه ای و دارای ارتفاع 10 متر هستند همچنین مقطع آنها به صورت دایره ای توخالی با شعاع خارجی 0.5 متر و شعاع داخلی 0.48 متر می باشند. برای این شمع ها پنج سیکل بارگذاری در نظر گرفته شده است و برای هر سیکل بارگذاری نمودار(عمق - جابه جایی جانبی شمع) رسم شده است.

Keywords:

بارگذاری جانبی سیکلی٬شمع درجاریز ٬ شمع کوبشی ٬ Abaqus

Authors

محمدامین علی محمدی

دانشجوی ارشد عمران -خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس