برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر کاشان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 551

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0398

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

وجود جاذبه های مختلف در شهر کاشان اشکال متنوعی از گردشگری شهری را بوجود آورده است، اما متاسفانه به دلایلی همچون عدم نگاه راهبردی مدیران شهری به این حوزه به همراه فقدان ، یا کمبود زیرساختها ، تجهیزات و تسهیلات رفاهی و اقامتی در بخش گردشگری شهری، از این جاذبه ها و قابلیت های طبیعی ، تاریخی و فرهنگی در شهر به نحو مطلوب استفاده نشده است، این پژوهش بر آن است ضمن تحلیل وضع موجود جایگاه گردشگری شهری کاشان، به ارایه راهبردهای کلیدی جهت استفاده موثر از این جاذبه ها به منظور تاثیر مثبت بر توسعه پایدار( اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) شهر در قالب برنامه ریزی راهبردی بپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی ، تحلیلی است . تکنیک مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها مدل تلفیقیSWOT- AHP می باشد.نتایج بدست آمده نشان می دهد گردشگری شهری کاشان به لحاظ محیط درونی با ضعف های زیاد و به لحاظ محیط بیرونی با فرصت های قابل توجهی روبرو می باشد که در نهایت با اتخاذ راهبرد های انطباقی(بازنگری) می توان با کاستن از ضعف ها موجود حداکثر استفاده را از فرصت های موجود در حوزه گردشگری برد.

Authors

ابوذر وفایی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری،

سید رضا موسوی

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

سیده الهام میر لوحی

کارشناسی ارشد معماری

نبی الله رمضانی

دانشجوی دکترای آب و هوا شناسی،ایران