تحلیل ورق های ساندویچی با هسته موجدار با استفاده از روش نوار محدود بر پایه تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISSS08_051

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

در مقاله پیش رو، تحلیل پایداری مکانیکی ورقهای ساندویچی با هسته موجدار ارایه میشود. از جمله ویژگیهای این ورقها نسبت به ورقهای معمولی میتوان به افزایش ممان اینرسی مجموعه و افزایش ظرفیت باربری،کاهش وزن، قابلیت عبور تاسیسات از فضاهای خالی موجود در میان ورق، توانایی جذب انرژی بیشتر و اجرای سادهتر نسبت به ورقهای معمولی اشاره کرد. ویژگیهای مذکور میتواند این ورقها را به گزینهای ایدهآل برای استفاده درکفها و دیوارهای برشی در سازههای فولادی بدل کند. به دلیل ضخامت نسبتا زیاد و هندسه خاص اینگونه ورق های ساندویچی، بهره گیری از تیوریهای دربرگیرنده ی اثر تغییر شکلهای برشی جهت بررسی آنها اجتناب ناپذیر است؛ از اینرو از تیوری برشی مرتبه اول (FSDT) برای لحاظ کردن این اثرات استفاده شده است. همچنین در این مطالعه، از روش نوار محدود جهت تحلیل این ورقها استفاده شده است. ابتدا با استفاده از ثابتهای الاستیک ارایه شده توسط لیباو و هوبکا، ورق ساندویچی با هسته موجدار با یک ورق ارتوتروپیک معادلسازی میشود و سپس پاسخهای ورق معادل که دارای ضخامتی برابر با ضخامت ورق اولیه است، به دست خواهد آمد. جهت استخراج و ارایه نتایج، برنامه ای در محیط MATLAB تدوین شده و نتایج به دست آمده، حتی الامکان با نتایج موجود در مراجع معتبر مقایسه میشود.

Keywords:

ورق ساندویچی با هسته موجدار , تحلیل پایداری مکانیکی , تیوری مرتبه اول برشی , روش نوار محدود

Authors

حسین زمانی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه دانشگاه صنعتی اصفهان

سعید صرامی فروشانی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

مجتبی ازهری

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان