مطالعه اثر نیروی خمشی بر رفتار بیومکانیکی رگه بال سنجاقک با وجود هیمولیمف

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 593

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME02_027

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

بال های حشراتی مانند سنجاقک از ساختارهای حیاتی پیچیده ای تشکیل شده است که رفتار مکانیکی قابل توجهی را از خود نشان میدهند. بال های این گونه حشرات از رگه ها و پوسته ها تشکیل شده است. این مقاله به مطالعه تاثیر نیروی خمشی بر رفتار مکانیکی رگه بال می پردازد . اثر نیروی خمشی در سه حالت رگه خالی بدون هیمولیمف، رگه با وجود هیمولیمف ساکن و رگه با وجود هیمولیمف دارای جابجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نخست، قسمتی از رگه بال سنجاقک به طول 0.1 میلی متر با توجه به عکس های میکروسکوپی جهت ارایه مدل المان محدود از رگه بال شبکه بندی می شود . سپس اثر متقابل جریان هیمولیمف روی سختی خمشی رگه به صورت عددی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برهم کنش جریان هیمولیمف و لایه های الاستیک رگه بال سنجاقک توسط نرم افزار ABAQUS شبیه سازی می گردد. هیمولیمف، ماده درون رگه بال سنجاقک به صورت سیال غیر قابل تراکم نیوتنی با سرعت ورودی MM/S 0.026 و فشار خروجی 2 MM /N 6-10 مدلسازی می گردد. نتایج بیانگر ان است که حضور هیمولیمف سختی خمشی رگه را افزایش می دهد

Authors

صالح مبصری

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

اعظم زارع

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران