بررسی عددی تاثیر افزایش سرعت فاز پراکنده بر جدایش قطره در یک میکروکانال T شکل به روش کسر حجمی VOF و به کمک نرم افزار فلوینت

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 401

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NAAME02_088

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

از پرکاربردترین جریان های چندفازی میتوان به جریان دوفاز حرکت قطره در دو فاز مایع اشاره کرد. از جمله کاربردهای حرکت و شکست قطره در میکروکانالها، میتوان به اختلاط واکنش دهنده های شیمیایی، محافظت تجهیزات آزمایشگاهی در برابر مواد شیمیایی خورنده به صورتی که مواد شیمیایی خورنده را به شکل قطره درون سیال پیوسته انتقال داده شود، تقسیم مواد دارویی و شیمیایی با ارزش به وسیله ی اتصالات T شکل متوالی و غیره میتوان اشاره کرد. در این پژوهش بررسی و شبیه سازی عددی حرکت و تولید قطرات مخلوط ناپذیر در سیال پیوسته در اتصالاتT شکل در میکروکانال ها انجام شده است و برای شبیه سازی از چارچوب اولری اولری و مدل VOF استفاده شد؛ زیرا در این مدل دو فاز قابل تفکیک بوده و در یکدیگر نفوذ نمیکنند، و همچنین پروفیل سطح را به خوبی پیش بینی و شبیه سازی می نماید. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت فازپراکنده اتدازه قطرات تولیدی بزرگتر شده و رژیم جریان به الگوی لخته تبدیل می شود. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی داشت که به نوعی بیانگر مناسب بودن مدل VOF و دقت کار انجام شده برای مسیله مورد نظر میباشد.

Authors

محمد حسین رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ایران

مرتضی بیاره

استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شهرکرد ایران