اثرات قدردانی و شکرگذاری از خداوند در زندگی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 6,006

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON10_073

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

قدردانی و شکرگزاری یکی از مقوله های مطرح در سطح علمی است که در بین آموزه های دینی جایگاهوالایی دارد. شکر جلوه های متفاوتی دارد که میتوان آن را به سه دسته کلی قلبی، زبانی و عملی تقسیمکرد.شکرگزاری با بسیاری از جنبه های زندگی از جمله امید، رضایت و همکاری گروهی و اجتماعی رابطهدارد و بر آنها تاثیر مثبت میگذارد. کاهش استرس و افزایش احساس شادکامی از فواید دیگر شکر است.همچنین میتوان از شکر جهت پیشگیری و درمان استفاده کرد. توجه به نعمت ها، درست مصرف کردن وعبادت بهترین راه های شکرگزاری است.

Authors

نیلا علمی منش

عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور