تحلیل انرژی و اگزرژی توربین گازی با آب شیرین کن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 333

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF03_018

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

این تحقیق به تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه گازی با محصول جانبی آب شیرین پرداخته و در آن اگزرژی سیستم، راندمان اگزرژی و میزان نرخ نابودی اگزرژی را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج براساس مدل سازی و کدنویسی با نرم افزار متلب نشان داد با افزایش دمای ورودی به آب شیرین کن، اگزرژی سیستم کاهش یافته و تخریب اگزرژی افزایش می یابد. بازده های انرژی و اگزرژی سیکل از حالت عادی 35 و 37 درصد با اضافه کردن آب شیرین کن به 47/13 و 39/43 درصد خواهند رسید. علاوه بر تولید برق، 16/479 مترمکعب در روز، آب شیرین می توان تولید نمود.

Authors

لادن رضوی دزفولی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رامین قاسمی اصل

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران