بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در توسعه کسب و کار از طریق شبکه اجتماعی LinkedIn

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,811

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMPBS01_019

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در توسعه کسب و کار از طریق شبکه اجتماعی LinkedIn بپردازد. به طورکلی هدف این پژوهش ارایه راهکارهای کاربردی است تا بتوان از طریق آنها در ایجاد، توسعه و حفظ یک شبکه کسب و کار به کمک شبکه اجتماعی LinkedIn به بهترین نتیجه ممکن توسط بازاریابی دیجیتال دست یافت. از اهداف این تحقیق می توان به بررسی عوامل فردی، اجتماعی و فناوری تاثیرگذار برروی مخاطبان شبکه اجتماعی LinkedIn اشاره نمود. پرسشنامه این پژوهش آنلاین بوده و آلفای کرونباخ 0,79 می باشد. پیوند پرسشنامه در اکثر شبکه های اجتماعی موجود قرار داده شد. جامعه آماری در این پژوهش متشکل از دو گروه متخصص و غیرمتخصص دارندگان شناسه در LinkedIn می باشد. پرسشنامه شامل55 سوال می باشد. یافته ها نشان میدهند که کاربران این شبکه به اهمیت این شبکه در بازاریابی دیجیتال و توسعه کسب و کار اعتقاد بالایی دارند. بین میزان استفاده از شبکه و بازدید منظم افراد رابطه مستقیم وجود دارد. استراتژی ها و ملاک هایی مانند تغییر شیوه های بازاریابی سنتی به شیوه های مدرن ، برقراری ارتباط با افراد متخصص در سراسر دنیا در کمترین زمان و هزینه ، انتخاب هدفمند از طریق بازاریابی دیجیتال در لینکدین ، بازدهی بالای تبلیغات کسب و کار به دلیل مخاطبان بیشتر نیز مورد توجه بوده اند. استفاده از تکنیک های COBRA، EWOM ، B2B ، B2C و C2C امکان تبلیغات وسیع و بدون هزینه برای محصول یا خدمات، کاهش تعداد واسطه ها در کسب و کار، و ... را فراهم میآورد. رشد این گونه شبکه ها در حال حاضر صعودی می باشد. سایر مزایای استفاده از این شبکه در متن مقاله آمده است.

Authors

سمیرا امینی فرد

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم ارتباطات،تهران

بهروز کاوه یی

دکتری آمار زیستی ، استادیار، سازمان سنجش آموزش کشور، تهران