ناآرامی های موجود در کشورهای همسایه غربی ایران و اثرات آن بر صنعت پایه سیمان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 580

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOMAA05_013

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه نقش اساسی در توسعه زیرساخت های هر کشوری دارد. این صنعت در کشور ما رشد خوبی داشته به طوری که در طول سال های اخیر همواره جایگاه ایران در زمینه تولید و صادرات این محصول در بین سایر کشورهای تولید کننده در حال ارتقا بوده است. با عنایت به اینکه در این مقطع زمانی صنایع سیمان کشور با چالش جدی رکود مواجه شده اند. و خطر ورشکستگی آنها را تهدید می کند، سوال اساسی که مطرح می گردد این است که تا چه اندازه این چالش می تواند ناشی از توقف صادرات سیمان به کشورهای همسایه غربی به دلیل ناآرامی های موجود در آن کشورها باشد. در این پژوهش دو شرکت سیمان غرب و شرکت سیمان قاین مورد بررسی قرار گرفته، چون این دو شرکت علی رغم شباهت های قابل توجهی که با هم دارند، یک تفاوت اساسی نیز دارند و آن موقعیت جغرافیایی آنها و در نتیجه مزیت صادراتشان بوده که موید قوی بر این پژوهش می باشد. با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت های مالی دو شرکت مذکور و مقایسه آنها، ثابت شد که رکورد حاکم بر صنایع سیمان کشور مستقل از نارآمی های موجود در کشورهای همسایه غربی ایران و در نتیجه توقف صادرات سیمان به آن کشورها می باشد.

Keywords:

ناارامی ها , کشورهای همسایه , صنعت سیمان , تجزیه و تحلیل صورت های مالی

Authors

حسین رحیمی

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر یزد ایران

مهدی رضایی

دانشجو دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر یزد ایران