تبیین الگوی شکل گیری آتش نشان داوطلب در سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 830

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS03_062

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

امروزه تامین ایمنی یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی شهری است. یکی از ابزار های کلیدی در این زمینه، آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و به کار بستن آنها در زندگی روزمره است. در این راستا سازمان آتش نشانی به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز خدماتی در خصوص ایمنی شهری می توان نقش و جایگاه مهمی را در قالب تشکیل گروه های آتش نشان داوطلب ایفا نماید. به عبارت دیگر استفاده از مشارکت مردم در امور ایمنی و آتش نشانی در تحقق مفهوم شهری ایمن یکی از ضروریات انکار ناپذیر است. این پژوهش بر آن است ضمن تشریح مشکلات پیش روی سازمان های آتش نشانی در حوزه آتش نشان داوطلب، به این سوال پاسخ دهد که سازمان های آتش نشانی طی چه مکانیسم و فرایندی می توانند به تشکیل گروه های آتش نشان داوطلب کارا و اثر بخش بپردازند و در نهایت راهبردها و رهنمودهای مناسبی را در راستای اجرای بهتر این فرایند ارایه می نماید. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی – تحلیلی می باشد . نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند اجرایی اثر گذار در شکل گیری گروه های آتش نشان داوطلب می تواند در سه مرحله سیاستگذاری، استراتژی اجرایی و اجرای برنامه صورت گیرد.

Authors

ابوذر وفایی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

مریم سلیمی روزبهانی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زهره تاجیک

دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

راضیه تاجیک

کارشناس مدیریت بیمه