ارزیابی ایمنی تهران در برابر آتش سوزی پس از زلزله

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,021

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS03_157

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

شهر تهران به دلیل وجود شرایط تکتونیکی فعال، پتانسیل رخداد زمینلرزه های بزرگ، تراکم جمعیت زیاد و ساخت و ساز غیرمنظم، در معرض ریسک بالای زلزله قرار دارد. علاوه بر خطر لرزهای که تهران را تهدید میکند، وقوع آتش سوزی پس از زلزله نیز میتواند به طور چشمگیری خسارات ناشی از یک زلزله بزرگ در این شهر را افزایش دهد. در این مقاله تلاش شده است تا نقشه ریسک آتش سوزی پس از زلزله برای تهران آماده گردد. در این راستا، ابتدا نقشه های پهنه بندی عوامل موثر بر ریسک آتش سوزی پس از زلزله در تهران از جمله خطر زمین لرزه، معرضیت و تعدادی از فاکتورهای آسیب پذیری با استفاده از GIS آماده شده است. سپس، این فاکتورها با یکدیگر ترکیب شده و نقشه ریسک نهایی که نشان دهنده ریسک نسبی آتش سوزی پس از زلزله در نواحی مختلف شهر تهران میباشد، تهیه گردیده است.

Keywords:

خطر زلزله , ارزیابی ریسک , آتش سوزی پس از زلزله , تهران

Authors

مهدی زارع

استاد زلزله شناسی مهندسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله