ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضای سبز بر افراد (نمونه موردی بوستان ولایت)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 523

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAMU04_095

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

لازمه زیستن پایدار انسان، همزیستی با طبیعت است و در هر زمان و مکانی این همزیستی مورد خطر قرار گیرد، زیستن و زندگی با مشکلات عدیده ای مواجه می شود. در فضای شهری امروز که پایداری محیطی به حداقل رسیده و کمترین اثر این پایداری فضای سبز شهری است؛ می توان این فضاها را یکی از مهم ترین کارکردهای موثر بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی افراد دانست. مقاله حاضر به بررسی رابطه ابعاد اجتماعی و روان شناختی فضای سبز بر افراد پرداخته است. فضای سبز شهری قسمت عمده ای از عناصر تشکیل دهنده منظر و بدنه شهری است. با توجه به ضرورت این مسیله و عوامل زندگی و روان شناختی در فضاهای عمومی، این موضوع در بوستان ولایت ساری در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی انواع فضای سبز شهری و نقش آن ها در ابعاد اجتماعی و روان شناختی شهروندان ساری می باشد. روش این پژوهش ترکیبی از تحقیقات پیمایشی، توصیفی و تحلیلی بوده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بوستان ولایت با وجود فضاهای فرهنگی و هنری تواما در کنار فضاهای سبز شهری موجبات سلامتی روحی و روانی شهروندان فراهم شده است.

Authors

پیمان غضنفری

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ، دانشگاه صنایع و معادن ایران،

آزاده آرزه

کارشناس ارشد معماری دانشگاه پردیسان فریدونکنار