جایگاه تکتونوماگمایی توده های الترامافیک -مافیک جنوب فومن و پتانسیل اقتصادی احتمالی آنها

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 403

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CISEG06_124

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

Abstract:

سه توده کوچک با ترکیب الترامافیک - مافیک در حوالی روستاهای چپول، زودل و گیلونده رود در جنوب فومن رخنمون دارند. این توده ها دارای ترکیب الیوین وبستریت - لرزولیت، لرزولیت، ملاگابرو، الیوین گابرو، گابرو، الیوین گابروگابرونوریت هورنبلانددار، هورنبلاند گابرو، الیوین وبستریت - وبستریت، گابرو- گابرودیوریت هستند که توسط دایکها و اینتروژن های میکرو گابرویی، میکرو گرانیتی، کوارتزمونزودیوریتی و دیابازی قطع شده اند. این توده ها فاقد دگرگونی بوده و با مجموعه دگرگونی اسالم-شاندرمن قابل مقایسه نیستند. روند تبلور در این توده ها بصورت: الیوین + پلاژیوکلاز+ کلینوپیروکسن + ارتوپیروکسن هورنبلاند+ بیوتیت است که مشابه روند تبلور ماگماها در پشته های میان اقیانوسی است اما دارای بافتهای هتراد کومولیت، مزوکومولیت و آدکومولیت ایجاد نموده اند که در حجره های ماگمایی با سیستم های باز در مناطق کمانی فراوان است. بررسی نمودارهای ژیوشیمیایی تمایل الکالن-شوشونیتی با نشانه هایی از ماگماتیسم مناطق فرورانش را دارد. وجود کانه های پراکنده اقتصادی مانند پیریت، کالکوپیریت و پنتلاندیت اهمیت پی جویی این کانیها و عناصر پلاتینوییدی را آشکار می سازد.

Authors

زهرا لشنی

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مرتضی خلعت بری جعفری

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سیدجعفر عمرانی

استادیار، مدیریت آزمایشگاه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.