طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل میانگین انطباق پذیر با اندازه نمونه متغیر با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 488

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-33-1_006

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

Abstract:

نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای کنترل فرایند و از مهم ترین روش های تشخیص تغییرات به شمار می روند. در کاربرد انواع نمودارها، طراحی پارامترهای آنها شامل اندازه نمونه، فاصله نمونه گیری و حدود کنترل ضروری است. اما از آنجا که از نمونه گیری استفاده می شود وجود خطای اندازه گیری اجتناب ناپذیر است. یکی از روش های کاهش اثرات خطای اندازه گیری تکرار اندازه گیری هر کالاست. در این نوشتار برای نخستین بار، طراحی آماری - اقتصادی نمودار کنترل میانگین استاندارد و میانگین انطباق پذیر با اندازه نمونه متغیر با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری انجام شده است. سپس تابع طراحی شده با استفاده از مثال عددی بررسی و در نهایت مقادیر بهینه ی پارامترهای طراحی با هدف کمینه کردن هزینه ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک حاصل شد. نتایج نشان دهنده ی کاهش هزینه ها با به کار بردن نمودار انطباق پذیر است. نتایج حساسیت کاهش تعداد اندازه گیری های اضافی مشخصه ی کیفی هر محصول با افزایش شیب مدل خطای اندازه گیری را نشان می دهد.

Keywords:

طراحی آماری - اقتصادی , خطای اندازه گیری , تکرار اندازه گیری , نمودار کنترل میانگین با اندازه نمونه متغیر , الگوریتم ژنتیک

Authors

عباس سقایی

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فایضه فاضلی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران