حذف کربن مونوکساید با استفاده از تخلیه های مانع دی الکتریک پلاسمای سرد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 764

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM06_061

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

آلاینده کربن مونوکساید ناشی از انتشارات منابع ساکن و متحرک به عنوان یکی از آلاینده های سمی محیط های درونی و بیرونی محیط کار مطرح می باشد. امروزه حذف آن با استفاده های از تکنولوژی های نوین به صورت کارآ و اثربخش یکی از اهداف عمده ی محققین در سرتاسر دنیا می باشد. پلاسمای سرد یکی از روش های موثر حذف آلاینده ها به ویژه برای آلاینده های با غلظت پایین کاربرد روز افزونی را پیدا کرده است. حذف CO با استفاده از تخلیه مانع دی الکتریک پلاسمای سرد هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد و بررسی و معرفی مولفه های تاثیرگذار و پیشبرنده ی واکنش های شیمیایی در طی فریند حذف جزء دیگر اهداف مطالعه است. در این مطالعه، راکتور کوآکسیال تخلیه مانع دی الکتریک پلاسمای سرد برای حذف آلاینده، منبع تغذیه ولتاژ بالا برای ایجاد میدان الکتریک قوی و موثر در داخل راکتور و سامانه نمونه برداری پویا برای داشتن دقت بالا انتخاب گردید. حداکثر راندمان حذف کربن مونوکساید (حدود 30 درصد) در حضور پروپان در یک نسبت معین نسبت به غلظت کربن مونکساید (0/05) به دست آمد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از تاثیر مثبت حضور رادیکال های هیدروکسیل، ازون و تجزیه هیدروکربن ها در راندمان حذف آلاینده می باشد. که این نتیجه ناشی از تاثیر مثبت افزایش دما و زمان ماند است.

Authors

رسول یاراحمدی

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمیه سلیمانی علیار

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای