بررسی میزان تاب آوری شبکه های توزیع نیروی برق در شرایط بحران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,544

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPTICP19_162

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

رشد روز افزون وابستگی جوامع بشری و روش های متفاوت تولید ، انتقال و توزیع انرژی برق از یکسو و افزایش نرخ پایداری شبکه از سوی دیگر سبب شده است تا شرکت های توزیع نیروی برق نقش کلیدی در تامین ، حفظ و نگهداشت شبکه به منظور تامین برق مطمین و پایدار برای افزایش شاخص آسایش مردم داشته باشد. دراین میان و در هنگام بروز انواع بحران ها میزان تاب آوری شبک های توزیع نیروی برق ارتباط مستقیمی با شاخص آسایش دارد. در این مقاله سعی شده است عوامل موثر بر تاب آوری شبکه و شاخص تاب آوری شبکه مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.

Authors

علیرضا سلمانیان شفا

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

محمد حسین مشکینی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

محمود پور باقری

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد