استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 706

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0283

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

بودجه به عنوان بیان مالی عملیات دولت مهمترین سند دولتی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه کشور و انجام دادن اثربخش وظایف خود یاری می رساند.نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش میکند تا با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی، شفافیت، کارایی و اثربخشی بودجه دست یابد. با تصویب قانون جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی در نظام بودجه بندی دانشگاه های ایران قطعی شده است. نگاه اجمالی به مفاد مواد قانون فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه بندی و بودجه ریزی دانشگاه ها ضروری است. اهمیت بودجه در دانشگاههای دولتی، که اعتبارات خود را از دولت دریافت می کنند، به دلیل نقش بسیار مهمی که دانشگاه ها در جهت دهی علمی و فرهنگی نسل جوان در جامعه برعهده دارند، بسیار زیاد است. در این مقاله با بیان روشهای بودجه ریزی به بیان الزام در مورد بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها پرداخته شده و نقش این نوع بودجه ریزی در بهبود پاسخگویی بیان شده است.

Authors

پریساسادات بهبهانی نیا

استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی