بررسی تجربی اثر پارامتر کاهش ضخامت بر توزیع تنش پسماند به روش سوراخکاری در نورد سرد ورق آلومینیوم6061

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MRMECH01_018

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

قطعات صنعتی همواره تحت بارگذاری های مختلف سیکلی و شکست های ناشی از خستگی قرار دارند. بزرگی و توزیع تنش های پسماند از عوامل موثر در این زمینه میباشند. بدین جهت شناسایی تنش های پسماند در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است. فرآیند نورد یکی از متداولترین فرآیندهای ساخت قطعات و پروفیل ها است. عملیات نورد سرد با ایجاد تنش پسماند در سطح قطعه، تاثیر به سزایی در حد دوام خستگی ماده دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر کاهش ضخامت(سطح مقطع) بر میزان تنش پسماند و همچنین بررسی توزیع تنش های پسماند در محصول فرآیند نورد تعریف گردید. برای بررسی تجربی تنشهای پسماند ناشی از فرآیند نورد سرد نمونه های آلیاژ آلومینیوم 6061-T6، تنش های پسماند موجود در آن ها با آزمون سوراخکاری با اندازه گیری کرنش آزاد شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به اینکه روش سوراخ کاری به استناد ازمون ها، تحقیقات انجام شده و استاندارد انجمن مواد امریکا، دارای نتایج معتبر و ملاک سنجش قابل اعتباری میباشد، و مشخص شد که با افزایش درصدکاهش ضخامت در فرآیند نورد تنش های پسماند طولی کمتری ایجاد میشود.

Authors

علی شیرمحمدی

گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مهدی جلالی عزیزپور

گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران