الکتروریسی داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتون/ پلیلاکتیک اسید/ عصاره نعناع

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 591

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_061

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

یکی از تکنولوژیهایی که امروزه در تمام دنیا جای مهمی را در میان محققان و صنعتگران باز کرده است، تکنولوژی نانو میباشد. در ده ه 1990 چندین گروه تحفیفاتی نشان دادهاند که پلیمرهای آلی میتوانند الکتروریسی شوند و به نانوالیاف تبدیل گردند. الکتروریسی از سادهترین، متنوعترین و کارآمدترین روشها می باشد که توسط آن میتوان داربستهای نانولیفی تولید کرد. آنها قادر هستند ساختار ماتریس خارج سلولی طبیعی بدن انسان را شبیه سازی کنند. در این پژوهش تولید نانوالیاف زیستتخریبپذیر پلیکاپرولاکتون (15%) و پلیلاکتیک اسید (12%) با ترکیب اختلاط 1:1 و 1:3 و 3:1 با دی متیل فرمامید و دی کلرومتان به عنوان حلال مشترک در مخلوط صورت گرفته است. همچنین عصاره نعناع به نانوالیاف موردنظر با نسبتهای مذکور اضافه گردید. .بررسی و مقایسه ساختار این دو نوع الیاف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. با توجه به نتایج، میانگین قطر الیاف بدون عصاره نعناع در محدوده 900 -400 نانومتر و با عصاره نعناع به میزان 0,1 میلیلیتر در محدوده 800-780 نانومتر به دست آمد. برای بررسی خاصیت آبدوستی لیف مورد نظر از دستگاه اندازه گیری زاویه تماس استفاده میشود.

Authors

محدثه شریفی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

هژیر بهرامی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

ناهید همتی نژاد

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،