مقایسه استحکام کششی کامپوزیت رزین اپوکسی توسط پارچه های تاری-پودی حلقوی و بی بافت تهیه شده از نانوالیاف پلی آمید/CNT

Publish Year:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

497

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_146

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

توسعه کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانوذرات، یکی از رویکردهای جدید در حوزه کاربردهای مهندسی به شمار می آید. نانوتیوب های کربن به طور ویژه ای از پتانسیلی بالا جهت بهبود خواص کامپوزیتهای پلیمری برخوردار هستند. هدف از انجام این پروژه، تولید نخ از نانوالیاف نایلون 6 حاوی نانوتیوبهای کربن با استفاده از روش الکتروریسی و قرار دادن آنها به صورت پارچه های تاری پودی، حلقوی و بی بافت در رزین اپوکسی به صورت یک لایه و سپس اندازه گیری، بررسی و مقایسه استحکام کششی آنها با یکدیگر بود. با توجه به اهمیت تقویت خواص مکانیکی کامپوزیتها در صنایع مختلف و همچنین نتایج به دست آمده از تحقیقات گذشته، جهت بهبود خواص کششی با استفاده از الیاف تقویت شده با نانوتیوب های کربن، نتایج نشان داد که افزودن نانولوله های کربن به نانوالیاف نایلون 6، باعث افزایش خواص کششی کامپوزیت حاصل میشود. همچنین استفاده از پارچه های تاری-پودی یا حلقوی ساخته شده از نخ متشکل از این نانوالیاف حاوی نانولوله های کربن، خواص کششی را به طور چشمگیری افزایش میدهد. استحکام کامپوزیت تقویت شده با پارچه بی بافت الکتروریسی شده از نایلون به عنوان نمونه شاهد فاقد CNT، (MPa) 3/89 به دست آمد. درصورتیکه استحکام نمونه بیبافت دارای CNT، (MPa) 8/51 به دستآمد. از طرفی استحکام کامپوزیت تقویت شده با پارچه تاری-پودی و حلقوی پودی تهیه شده از نخ الکتروریسی شده پلی آمید-CNT به ترتیب دارای مقادیر 33/5 و (MPa) 35/78 بوده است.

Keywords:

کامپوزیت پلیمری , نانو لوله کربن CNT , رزین اپوکسی , الیاف نانوی پلی آمید , تقویت کننده ی پارچه ای

Authors

نگارحسین زاده کوچه باغی
نگار حسین زاده کوچه باغی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، تهران، ایران

علی اکبرقره آقاجی
علی اکبر قره آقاجی

استاد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ایران،

سیدهژیربهرامی
سیدهژیر بهرامی

استاد، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران