زمان بندی چند پروژه ای چند حالته پروژه ها با هدف بهینه سازی همزمان منافع کارفرما و پیمانکار

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 296

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC14_206

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

یکی از مسایل مهم در سازمان های پروژه محور بزرگ، مسیله زمان بندی چند پروژه ای و چند حالته با هدف برنامه ریزی دقیق پروژه های تحت اختیار خود و تامین رضایت تمامی ذینفعان است. در این مقاله، مسیله زمانبندی چند پروژه ای و چند حالته از منظر کارفرما مورد توجه قرار گرفته است. زمانبندی تعدادی پروژه با روابط پیش نیازی مشخص، از طریق انتخاب بهترین پیمانکار برای هر پروژه موردنظر می باشد. با هدف بیشینه نمودن رضایت در انتخاب پیمانکار، کمینه نمودن مجموع هزینه های اجرای پروژه ها و جریمه دیر کردها و زود کردها و همچنین کمینه نمودن زمان اتمام پروژه ها و با در نظر گرفتن منابع محدود، یک مدل سه هدفه برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط پیشنهاد شده است. مدل سه هدفه ریاضی پیشنهادی، با بهره گیری از روش برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی حل شده است. نتایج محاسباتی نشان داده است که مدل پیشنهادی قابلیت مناسبی در انتخاب پیمانکار مناسب و زمانبندی پروژه ها دارد

Keywords:

برنامه ریزی چند پروژه ای , چندحالته , منظر کارفرما , برنامه ریزی آرمانی چند انتخابی

Authors

مریم صادقلو

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سعید امامی

استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علی دیوسالار

استادیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل