تاثیرفناوری اطلاعات و کاربرد اینترنت بر پیشرفت حسابداری در صنعت برق کشور

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 310

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAACONF03_101

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

خدمات رسانی و سرویس دهی به مشتریان مهمترین هدف در صنعت برق کشور بوده و هست.همچنین جریان اطلاعات یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در اداره یک سازمان جهت سروی دهی نهایی به مشتریان می باشد .چناچه سازمانی بخواهد اطلاعاتی درست،بروز و دقیق داشته باشد و از آن در تصمیم گیری ها استفاده نماید باید ضمن اهمیت دادن به سیستم های اطلاعاتی نسبت به بهبود و توسعه این سیستم ها کوشش جدی بعمل آورد .با توجه به پیشرفت ارتباطات و تبدیل جهان به به یک دهکده جهانی در هر لحظه مدیران با حجم انبوهی از طاطلاعات روبرو می شوند .با اینحال نیاز آنها به تصمیم گیری بر اساس اطلاعات افزایش یافته و افق وسیعتری را در برمیگیرد.اینترنت ،فناوری اطلاعاتی است که بیشترین مسیولیت را را برای تغییر رویه حرفه به عهده دارد .بسیاری از سازمانها در حال حاضر در تلاش اند تا اطلاعات مالی را در اینترنت ارایه کنند تا امکان دسترسب کاربران به اطلاعات و همچنین امکان تبادل موثر و به موقع اطلاعات بین تهیه کنندگان و ذینفعان افزایش یابد.سیستم اطلاعات حسابداری شرکت با استفاده از فناوری اطلاعات زمینه ای را فراهم می آورد تا سیستم مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل شده و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی در هر نقطه از جهان بتوانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات بر روی صفحات وب مشاهده نمایند،تجزیه و تحلیل کنند و حتی دستکاری نمایند و نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم فقط در پایان سال مالی برطرف گردد.در این مقاله کوشیده ایم ابتدا فناوری اطلاعات و نقش آن در صنعت برق را توصیف و سپس بصورت خاص،نقش آن در حسابداری را تحلیل کنیم.

Keywords:

فنآوری اطلاعات , حسابداری , نقش فنآوری اطلاعات در صنعت برق

Authors

حدیث ابدالی لرکی

کارشناس اداری شرکت برق منطقه ای خوزستان